Testing av flyalarmene

To ganger i året tester Sivilforsvaret varslingsanleggene over hele landet for å sjekke at de virker. Første gang i 2023 er i morgen, onsdag 11. januar kl. 12:00.

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. I Norge har vi 1250 flyalarmer som skal varsle ved akutt fare. Signalene kan høres av om lag halvparten av befolkningen.

Info på ukrainsk (PDF, 89 kB)