Stengt fylkesveg i Froland Fv. 42 Blakstadkleiva

Langs fv. 42 i Blakstadkleiva skal Agder fylkes- kommune bygge gang- og sykkelveg.
Vegen blir stengt fra 1. september til desember.

Det vil bli skiltet omkjøring for trafikk på fv. 407 og fv. 408 via Rykene. For myke trafikanter vil gang- og sykkelvei bli tydelig skiltet fra Blakstadheia til Blakstad bru.

Busslinje 125 og 175 betjener ikke holdeplassene f.o.m. Libru t.o.m. Blakstadheia. Det opprettes midlertidige holdeplasser for Blakstadheiaområdet ved rundkjøringen på Blakstad. Forsinkelser på 5 - 10 minutter må påregnes. For mer info, se akt.no

For mer informasjon: agderfk.no/trafikk