Oppstart av navnesak

Neset/Tresnesneset/Træsnesneset
Tresnes/Træsnes
Muserå/Museraa/Sleikbekk

I henhold til "Lov om stadnamn" er det startet opp navnesak for avklaring av skrivemåten for gårdsnavna Neset/Tresnesneset/Træsnesneset, Tresnes/Træsnes, Muserå/Museraa/Sleikbekk i Froland kommune.

Oppstartsbrev ser du her (PDF, 421 kB)

Evt. ,erknader til skrivemåten sendes Froland kommune, frolandsveien 995, 4820 Froland eller på e-post: post@froland.kommune.no innen 10.01.2012