Mølla boligområde, Blakstadheia

Formannskapet vedtok i møte 03.04.2018, sak PS 18/10 å legge nevte planforslag m/bestemmelser, datert 03.04.2018 ut til offentlig ettersyn.

Planområde ligger nordvest og sørvest for Blakstadheia Industriområde.
Området er foreslått regulert til: Boligformål

Planforslaget kan også ses på biblioteket i Frolandssenteret og i Rådhuset i Osedalen fra 11.04.2018 til 23.05.2018

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Froland kommune Teknisk virksomhet, Osedalen, 4820 Froland eller post@froland.kommune.no innen 23.05.2018