Menn søkes!

Froland kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor menn med NAV-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Vi gjentar suksessen og tilbyr nytt kull fra 2020. Det arrangeres derfor informasjonsmøte:

Dato: 30. januar
Klokkeslett: 12.30 - 14.30
Sted: NAV Agder (Harebakken) Holtesvei 4, 4848 Arendal

På informasjonsmøtet vil det bli gitt informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. 12-14. februar vil det bli gjennomført intervjuer. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Om helserekrutten viser seg egnet og motivert for yrket, vil det etter ny silingsprosess tilbys sommerjobb. Etter evaluering av sommerjobb, vurderes helserekruttene om de endelig er videre med i utdanningsløpet frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Ta kontakt med din lokale NAV-veileder for å få avklart om du mottar egnet ytelse fra NAV og for påmelding til informasjonsmøtet.

Mer informasjon finner du her: www.mennihelse.no