Melding om vedtatt planendring – Detaljplanen for Blakstaheia industriområde del 2

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-14 2 ledd meddeles herved at Froland kommunes formannskap i møte den 21.08.2018 sak PS 18/27 har vedtatt planendring av overnevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 30.08.2018.

Vedtaket betyr at reguleringsendringen m/bestemmelser er endelig.

Hovedtrekket av endringen er at området for institusjon reduseres og område for industri, foretning, kontor, økes tilsvarende.

Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage fremsettes skriftlig for Froland formannskap og sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland, innen 26.09.2018.

Saksfremlegg, plankart og bestemmelser.
Blakstadheia næringspark del endring A0 20180830 (PDF, 2 MB)
Blakstadheia næringspark planbestemmelser 2018-08-30 (PDF, 116 kB)