Melding om planforslag ut til offentlig ettersyn

Forslag til detaljplan for Ovelandsheia delfelt B11.

Planutvalget vedtok i møte 08.02.2018, sak PS 18/3 å legge nevnte planforslag m/bestemmelser, datert 30.11.2017 ut til offentlig ettersyn.

Planforslagets avgrensning: sørøst for Ovelandsheiveien, nord øst for ball-løkka og sør for innkjørselen til Oselia ca. 2,5 daa.

Området er foreslått regulert til: Oppføring av bolig med flere boenheter.

Planforslaget er lagt ut på Biblioteket i Froland, og i resepsjonen på kommunehuset i Osedalen fra 13.02.2018 til 27.03.2018.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes skriftlig til:
Froland kommune, post@froland.kommune.no, Osedalen, 4820 Froland innen 27.03.2018.

Arealplan (PDF, 282 kB)
Bestemmelser (PDF, 519 kB)
Merknader (PDF, 604 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 641 kB)
Rosskjema (PDF, 537 kB)
Vedtak-offentlig ettersyn (PDF, 229 kB)