Lekser i skolen i Froland

Kommunestyret i Froland har bestemt at kommunedirektøren skal forberede en sak om lekser i skolene i Froland.

I den anledning har skolesjefen laget et kunnskapsgrunnlag/informasjonshefte om lekser i skolene. Denne inneholder hele artikler eller har lenker til artikler og rapporter. Dette gjelder:

  • Utdanningsdirektoratets gjennomgang av ulik lekseforskning
  • Artikler fra Utdanningsforskning.no og NRK
  • Forskningsbaserte artikler fra Universitetet i Stavanger
  • Rapporter fra skoler som har utprøvd leksefri skole: Trondheim kommune – En rapport (NTNU) om prosjektet Lekser i skolene i Trondheim: «Til lags åt alle kan ingen gjera.».
  • Horten kommune: «Evaluering av prosjektet «Leksefritt Lillås». Egenevaluering utført av Lillås skole.

For å få gi et godt grunnlag til politikerne som skal behandle saken, bes det om at høringsinstansene behandler saken og sender sine høringsuttalelser på e-post til skolesjef hallgeir.berge@froland.kommune.no innen 24.02.23.

For å belyse saken ytterligere vil skolesjefen forsøke å få personer fra skoler som har utprøvd leksefri skole og leksebevisste skoler til Froland for å fortelle om sine erfaringer. Informasjon om dette vil bli sendt ut.   

Utredning om lekser i skolen (PDF, 2 MB)

Hallgeir Berge

Virksomhetsleder/skolesjef