Ledige brøyteroder

Vi ønsker tilbud på innleie av traktor/hjullaster og utstyr til snøbrøyting og snørydding av kommunale veger og plasser.

Ledige roder

Brøyteroder
Rode Sted
Rode 13 Askeland - Lauvland m/kryss og snuplass
  Askeland - Heldalsmo
   
Rode 17 Ovelandsheia boligfelt
  Bliksåsen
  Osetoppen
  Dalen boligsameie

Anbudet gjelder i tidsrommet 1. november 2019 - 30. april 2020 med opsjon på 1+1 år.

Anbudsfristen utløper mandag 30.09.2019 kl. 12:00.

Anbudsdokumenter fås ved henvendelse på e-post til anne.gunn.t.mesel@froland.kommune.no. Ønsker du dokumentene i papirformat, kan disse hentes i resepsjonen på kommunehuset.