Konsesjonssøknad om produksjon av 150 tonn abbor for konsum med bruk av ras-teknologi ved Rosævatn

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Froland kommune
Søker: Frolandsabbor AS
Søknaden gjelder: Etablering av landbasert akvakultur av abbor.
Lokalitet: Rosævatn
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 58º34,52` Ø 08º28,37`
Utslippspukt: N 58º34,60` Ø 08º28,37`
Inntakspunkt: N 58º34,57` Ø 08º28,44`

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.
til post@froland.kommune.no

D
ybdemålinger (PDF, 701 kB)
Internkontrollsystem (PDF, 2 MB)
Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg (PDF, 637 kB)
Beredskapsplan (PDF, 599 kB)
BYGG_Anlegg (PDF, 333 kB)
Kart I (PDF, 443 kB)
Kart II (PDF, 158 kB)
NVE (PDF, 962 kB)s vurdering av vannuttak 
Søknad (PDF, 519 kB)