Kommuneplanens arealdel / Grønnstruktur- og tursti plan

Froland kommune skal i gang med planarbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Det åpnes for å komme med innspill og forslag til endringer til foreslått planprogram.

Froland kommune skal også i gang med planarbeidet med kommunens grønnstruktur- og tursti plan. Forslag til snarveier frem til destinasjoner som fritidsklubber, menighetslokaler, busslommer e.l. og hjelp til registrering av eksisterende og forslag til nye turstier, samt forslag til grønne områder, akebakker og badeplasser som burde ivaretas og sikres mot nedbygning, ønsker kommunen innspill på.

Forslag og innspill sendes til post@froland.kommune.no eller Froland kommune, teknisk virksomhet, Osedalen, 4820 Froland innen 10.01.2018.

 

Forslag til planprogram er tilgjengelig på biblioteket og kommunehuset.