Jonsplass boligområde

Det skal utarbeides reguleringsplan for Jonsplass boligområde på Frolands Verk, en detaljplan jfr. Plan og bygningsloven § 12-3. På eiendommene G/Bnr 19/1, 19/8 og 20/21 i Froland.

Formålet er boligbygging. Planformålet er i samsvar med kommuneplanen der dette arealet er avsatt til fremtidig boligområde. Det er avklart med kommunen at det ikke utarbeides planprogram eller konsekvensutredning utover det som er gjort i kommuneplanen. Det skal innledes forhandlinger med kommunen om en utbyggingsavtale jfr. PBL § 17-4.

Kommentarer eller spørsmål kan rettes til: Sigurd A Jensen, Tveitenveien 100, 4827 Frolands Verk. Epost:

sigurdje@hotmail.no og tlf 90690764. Innen 25. mars

Klikk for stort bilde