Invitasjon til grunneiermøte i Mykland

Temaer for kvelden er Froland kommunes arealplan og eventuell vindmøllepark.

Teknisk virksomhet, kommuneplanlegger, ordfører og Froland Skogeierlag inviterer til møte med grunneiere og andre interesserte i Mykland.

Tid og sted: Onsdag 3.oktober kl 1800-2030 på Fritun i Mykland (kjelleren).

I forbindelse med arbeidet rundt Kommuneplanens arealdel, ønsker vi å holde et møte med grunneiere og andre interesserte i Mykland. Temaer er blant annet hyttefelt, friluftsliv, næringsveier og andre behov for forutsigbarhet i arealdisponeringer.

Det har også dukket opp en invitasjon fra NVE om å kommentere aktuelle områder for vindkraft. Mykland er avmerket som et område med gode stabile vindforhold. Skal kommunen melde at grunneiere er positive og at andre forhold ligger til rette for satsing?

Vi får besøk av Per Erik Stoveland som siden 2011 har jobbet for at de 9 grunneierne i Birkenes (vest) skal få anledning til å bygge ut sine områder, og hvor de har fått konsesjon sammen med vindkraftselskapet OEN. Tillatelsen ble påklaget av naturvernere og klagen har ligget til behandling i 2 år hos Olje og Energi Departementet.

https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/

Fant du det du lette etter?