Informasjon om utbygging av fiber til Nedre Blakstad/Messel/Rise

Det er nå åpnet for digital bestilling av fiber i områdene Nedre Blakstad, Messel, Rise.
For bestilling – gå inn på https://bestillfiber.no