Høring av revisjonsdokument for Uldalsreguleringen i Evje og Hornnes, Froland og Birkenes kommuner

NVE har i brev av 1.10.2021 vedtatt at vilkårene for følgende konsesjoner skal revideres:

• konsesjon av 22. mars 1957 til regulering og utbygging av Uldalsvassdraget
• konsesjon av 1. august 1969 til regulering av Eptevatn/Homstølvatn i Tovdalsvassdraget.

Høring av revisjonsdokument (PDF, 116 kB)

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter:
• via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider Konsesjonssak - NVE
• via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 2007022306 i emnefeltet, og oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet)
• via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Frist for å sende uttalelse er 20. desember 2023.