Forslag til detaljplan for Gnr 18 bnr 80 Frolandsveien 925

 Formannskapet vedtok i møte 30.05.2023 sak PS 23/11 å legge nevte planforslag m/bestemmelser, ut til offentlig ettersyn.  

Området er foreslått regulert til: oppføring av 6-mannsbolig 

Planforslaget er lagt ut på biblioteket i Frolandssenteret og i Rådhuset i Osedalen fra07.06.2023 til 02.08.2023

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Froland kommune Teknisk virksomhet, Osedalen, 4820 Froland innen 02.08.2023.

22_1251-14 Frolandsveien 925 - Planbeskrivelse revidert ver 495187_2_1 (PDF, 9 MB)
22_1251-14 Frolandsveien 925 - Bestemmelser rev 495186_2_1 (PDF, 102 kB)
22_1251-14 Frolandsveien 925 - Plankart 495185_2_1 (PDF, 287 kB)
22_1251-11 Frolandsveien 925 - Notat VA 492662_2_1 (PDF, 828 kB)22_
1251-11 Frolandsveien 925 - Uttalelser 492661_2_1 (PDF, 732 kB)

22_1251-11 Frolandsveien 925 - ROSanalyse 492659_2_1 (PDF, 161 kB)
22_1251-11 Frolandsveien 925 - detaljregulering 492658_2_1 (PDF, 5 MB)
22_1251-16 Særutskrift - Gnr 18 bnr 80 - Frolandsveien 925 - Planforslag opp til 1 499000_1_1 (PDF, 168 kB)