Forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Froland kommune

Formannskapets forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 er lagt ut til offentlig ettersyn. Ønsker du å uttale deg, må tilbakemeldingen din sendes kommunen på e-post innen 11.desember.

Formannskapets forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 2 MB) legges ut til offentlig ettersyn. Dette er i samsvar med Kommunelovens §§ 44 nr 7 og 45 nr 3. Forslaget ble vedtatt i formannskapet tirsdag 27.november 2018 (PDF, 214 kB)

Andre dokumenter i saken:

Eventuelle tilbakemeldinger må sendes til post@froland.kommune.no innen 11.desember.

Kommunestyret behandler saken 13.desember 2018.

Det er også lagt ut et eksemplar 1.etasje på kommunehuset.