Forslag til arealdelen av kommuneplanen

Kommunestyret vedtok i møte 15.11.2018, sak PS 18/75 å legge nevnte planforslag m/bestemmelser, datert 22.11.2018 ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er lagt ut på biblioteket i Frolandssenteret og i Rådhuset i Osedalen fra 28.11.2018 til 09.01.2019

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Froland kommune Teknisk virksomhet,
Frolandsveien 995, 4820 Froland innen 09.01.2019...

 

I samme møte vedtok kommunestyret iht. PBL § 12-14 endring av reguleringsplanen for Langedal, formålsendring av området sørvest for Torskar, fra offentlig tjenesteyting til boligformål, PS  18/73.

Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages.

GeoAreal_Kommuneplan_Froland_2018 Siste versjon 22 (PDF, 9 MB)
Fant du det du lette etter?