Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Formannskapets forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 2 MB) legges ut til offentlig ettersyn. Dette er i samsvar med Kommunelovens §§ 44 nr 7 og 45 nr 3. Forslaget ble vedtatt i formannskapet tirsdag 27.november 2018 (PDF, 214 kB)

Andre dokumenter i saken:

Saksfremlegg forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 216 kB)

Prisliste 2019 (PDF, 196 kB)

Budsjettkontroll, tilsyn og revisjon (PDF, 573 kB)

Eventuelle tilbakemeldinger må sendes til post@froland.kommune.no innen 11.desember.

Kommunestyret behandler saken 13.desember 2018.

Det er også lagt ut et eksemplar 1.etasje på kommunehuset.