Bredbåndsutbygging

Kartlegging av mulige utbyggingsområder i Froland

De er bearbeidet innspill fra kommunene om mulige utbyggingsprosjekter for bredbånd med støtte i 2019.
Disse ble kunngjort av Aust-Agder fylkeskommune 16.05. Det er sendt forespørsler til Telenor Norge, Afiber, Altifiber, Telia/Get og Breiband AS om utbyggingsplaner.

Opplysninger er også lagt ut på fylkeskommunene sine hjemmesider:
Kartlegging av mulige utbyggingsområder i Agder: https://www.austagderfk.no/bredbandsutbygging2019

Vi understrekes at dette er områder som blir vurdert, men at det ikke er tatt stilling til om det vil blir gitt tilskudd.
For Frolands del er det snakk om disse områdene: Mjåvatn, Hynnekleiv og Mykland sentrum/omegn (PDF, 724 kB)