Publisert 30.11.2017

Froland kommune skal i gang med planarbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Det åpnes for å komme med innspill og forslag til endringer til foreslått planprogram.

Froland kommune skal også i gang med planarbeidet med kommunens grønnstruktur- og tursti plan. Forslag til snarveier frem til destinasjoner som fritidsklubber, menighetslokaler, busslommer e.l. og hjelp til registrering av eksisterende og forslag til nye turstier, samt forslag til grønne områder, akebakker og badeplasser som burde ivaretas og sikres mot nedbygning, ønsker kommunen innspill på.

Publisert 15.11.2017

Planprogram med vurdering alternative traseer for ny vei til Arendal lufthavn Gullknapp. Planprogrammet skal også se på nye næringsarealer.
 
Planprogrammet er et verktøy som skal hjelpe til å avklare overordnede rammebetingelser og grep for det videre reguleringsplanarbeidet. Gjennom dette verktøyet er målet å avklare videre lokaliseringsvalg for trase og næringsarealer for detaljregulering.

Publisert 10.10.2017

Kommunestyret i Froland vedtok 21.09.17 å legge forslag til presisering i VA-forskrift ut til høring. Gjeldende Forskrift om vann og avløpsgebyr er vedtatt i 2013. Presiseringen gir hjemmel for å kreve tilkoblingsavgift fra eiendommer som bygges om eller på annen måte deles i flere enheter.

Høringsuttalelser til endringen må være kommunen i hende senest  07.11.17.

Uttalelser kan sendes til post@froland.kommune.no eller til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland

 

Publisert 21.06.2017

I henhold til Plan- og bygningslovens meddeles herved at kommunestyret i Froland i

møte den 15.06.2017 har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel 2017.

Planen beskriver viktige målsettinger for kommunen, og hvordan Froland kommune vil nå disse målene. Vedtaket kan ikke påklages.

Kommuneplanens samfunnsdel 2017 (PDF, 2 MB)

Publisert 06.06.2017

Kystverkets hovedkontor har i dag godkjent forskrift om fartsbegrensning i innlandsvannet
Trevann og kanalen ned til Nidelva.
Forskriften trer i kraft straks.

Nidelva - Trevann, fartsbegrensninger (PDF, 2 MB)
Situasjonsplan for skilting (PDF, 206 kB)
Følgebrev - Fartsbegrensninger (PDF, 15 kB)