Publisert 15.11.2017

Planprogram med vurdering alternative traseer for ny vei til Arendal lufthavn Gullknapp. Planprogrammet skal også se på nye næringsarealer.
 
Planprogrammet er et verktøy som skal hjelpe til å avklare overordnede rammebetingelser og grep for det videre reguleringsplanarbeidet. Gjennom dette verktøyet er målet å avklare videre lokaliseringsvalg for trase og næringsarealer for detaljregulering.

Publisert 10.10.2017

Kommunestyret i Froland vedtok 21.09.17 å legge forslag til presisering i VA-forskrift ut til høring. Gjeldende Forskrift om vann og avløpsgebyr er vedtatt i 2013. Presiseringen gir hjemmel for å kreve tilkoblingsavgift fra eiendommer som bygges om eller på annen måte deles i flere enheter.

Høringsuttalelser til endringen må være kommunen i hende senest  07.11.17.

Uttalelser kan sendes til post@froland.kommune.no eller til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland

 

Publisert 21.06.2017

I henhold til Plan- og bygningslovens meddeles herved at kommunestyret i Froland i

møte den 15.06.2017 har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel 2017.

Planen beskriver viktige målsettinger for kommunen, og hvordan Froland kommune vil nå disse målene. Vedtaket kan ikke påklages.

Kommuneplanens samfunnsdel 2017 (PDF, 2 MB)

Publisert 06.06.2017

Kystverkets hovedkontor har i dag godkjent forskrift om fartsbegrensning i innlandsvannet
Trevann og kanalen ned til Nidelva.
Forskriften trer i kraft straks.

Nidelva - Trevann, fartsbegrensninger (PDF, 2 MB)
Situasjonsplan for skilting (PDF, 206 kB)
Følgebrev - Fartsbegrensninger (PDF, 15 kB)

Publisert 10.02.2017

Vi har fått nytt økonomisystem. Kunder som tidligere har hatt flere kundenumre hos oss har i den forbindelse fått slått sammen sine kundenumre til kun ett nummer. Dette gjelder for eksempel kunder som har avtalegiro både på kommunale avgifter og trening i Frolandia, eller andre kommunale tjenester de betaler for som SFO, barnehage e.l. Er du en av disse kundene, må du opprette ny e-fakturaavtale og/eller avtalegiro i nettbanken din.

Dersom du ikke har fått e-faktura som du pleier, men faktura i posten i stedet, eller at avtalegiroen ikke er blitt trukket når den skal, ber vi deg opprette ny avtale. Er du i tvil om dette gjelder deg, ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon til oss finner du på fakturaen du har fått. Du kan også ringe vårt sentralbord på telefon 37 23 55 00.