Publisert 27.11.2018

Formannskapets forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 er lagt ut til offentlig ettersyn. Ønsker du å uttale deg, må tilbakemeldingen din sendes kommunen på e-post innen 11.desember.

Publisert 25.09.2018

Temaer for kvelden er Froland kommunes arealplan og eventuell vindmøllepark.

Publisert 02.09.2018

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-14 2 ledd meddeles herved at Froland kommunes formannskap i møte den 21.08.2018 sak PS 18/27 har vedtatt planendring av overnevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 30.08.2018.

Vedtaket betyr at reguleringsendringen m/bestemmelser er endelig.

Publisert 30.08.2018

Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i fylkene i Agder i forbindelse med statsstøtte til utbygging. Det er søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i følgende områder i Agder.

www.austagderfk.no/nyhetsarkiv/2018/bredbandsutbygging/

Publisert 27.06.2018

Området skal merkes og klargjøres til parkeringsplass for ansatte ved Froland skoler.
Det er derfor ikke tillatt å parkere kjøretøyer og utstyr på parkeringsplassene ved Nidarhall etter mandag 2. juli 2018.

Publisert 28.05.2018

Informasjonen gjelder også for deg som allerede har lagt inn en forhåndsbestilling ved tidligere folkemøter og dør-til-dør aksjoner i regi av kommunen/velforeningen. Prosjektet gjelder innbyggere i Kverve, Vestre Dale, Løvjomås og alle på strekningen mellom Løvjomåsveien og Heldal.

Publisert 08.05.2018

Planprogram for valg av korridor for ny adkomstvei er nå stadfestet i både Arendal og Froland kommuner. Alternativ 1, fra Mårvann og inn langs kommunegrensen, ble valgt. Det ble også vedtatt igangsetting av detaljregulering. Nærmere detaljering av veitraseen vil bli gjort i detaljreguleringen.

Publisert 13.04.2018

Det kunngjøres herved at et område på ca 13 da tas opp til regulering, jfr plan- og bygningslovens §
12-8. Samtidig kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jfr plan- og bygningsloven §
17-4.

Publisert 11.04.2018

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 meddeles herved at Froland kommunes formannskap i
møte den 03.04.2018 sak PS18/11 har vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Publisert 09.04.2018

Formannskapet vedtok i møte 03.04.2018, sak PS 18/10 å legge nevte planforslag m/bestemmelser, datert 03.04.2018 ut til offentlig ettersyn.

Planområde ligger nordvest og sørvest for Blakstadheia Industriområde.
Området er foreslått regulert til: Boligformål

Fant du det du lette etter?