Publisert 14.02.2019

Bredbåndsprosjekt i Froland som har fått statlig tilskudd 2018

Geografisk område

Husstander som vil få tilbud

Tilskudd fra staten

Lyngrothveien

24

250 000,00

Prosjektet er nå i anskaffelsesprosess, og det er forventet inngåelse av avtale i løpet av 1-2 måneder.

Publisert 11.02.2019

I tidsrommet 26.10-20.11.2016 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse i forbindelse med utvidelse av Froland kirkegård.

På forhånd var detregistrert bosetningsspor fra jernalder i form av stolpehull og kokegroper.
Ved avdekking viste det seg også å være rester av en gravhaug med fotgrøft bevart. Gravhaugen har omfattet minst 3 separate gravleggelser i perioden yngre romertid- vikingtid. Kloss inntil fotgrøften ble det definert et lite, rektangulært hus, datert til slutten av vikingtid/tidlig middelalder.

I tillegg ble det avdekket et stort antall stolpehull og andre anleggspor på
feltet. Plassering og dateringer viser at enkelte av stolpehullene kan skrive seg fra et
langhus fra yngre romertid/folkevandringstid.

 

Publisert 19.12.2018

Kommunestyret vedtok i møte 15.11.2018, sak PS 18/75 å legge nevnte planforslag m/bestemmelser, datert 22.11.2018 ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er lagt ut på biblioteket i Frolandssenteret og i Rådhuset i Osedalen fra 28.11.2018 til 09.01.2019

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Froland kommune Teknisk virksomhet,
Frolandsveien 995, 4820 Froland innen 09.01.2019...

 

 

Publisert 27.11.2018

Formannskapets forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 er lagt ut til offentlig ettersyn. Ønsker du å uttale deg, må tilbakemeldingen din sendes kommunen på e-post innen 11.desember.

Publisert 25.09.2018

Temaer for kvelden er Froland kommunes arealplan og eventuell vindmøllepark.

Publisert 02.09.2018

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-14 2 ledd meddeles herved at Froland kommunes formannskap i møte den 21.08.2018 sak PS 18/27 har vedtatt planendring av overnevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 30.08.2018.

Vedtaket betyr at reguleringsendringen m/bestemmelser er endelig.

Publisert 30.08.2018

Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i fylkene i Agder i forbindelse med statsstøtte til utbygging. Det er søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i følgende områder i Agder.

www.austagderfk.no/nyhetsarkiv/2018/bredbandsutbygging/

Publisert 27.06.2018

Området skal merkes og klargjøres til parkeringsplass for ansatte ved Froland skoler.
Det er derfor ikke tillatt å parkere kjøretøyer og utstyr på parkeringsplassene ved Nidarhall etter mandag 2. juli 2018.

Publisert 28.05.2018

Informasjonen gjelder også for deg som allerede har lagt inn en forhåndsbestilling ved tidligere folkemøter og dør-til-dør aksjoner i regi av kommunen/velforeningen. Prosjektet gjelder innbyggere i Kverve, Vestre Dale, Løvjomås og alle på strekningen mellom Løvjomåsveien og Heldal.

Publisert 08.05.2018

Planprogram for valg av korridor for ny adkomstvei er nå stadfestet i både Arendal og Froland kommuner. Alternativ 1, fra Mårvann og inn langs kommunegrensen, ble valgt. Det ble også vedtatt igangsetting av detaljregulering. Nærmere detaljering av veitraseen vil bli gjort i detaljreguleringen.

Fant du det du lette etter?