Publisert 28.05.2018

Informasjonen gjelder også for deg som allerede har lagt inn en forhåndsbestilling ved tidligere folkemøter og dør-til-dør aksjoner i regi av kommunen/velforeningen. Prosjektet gjelder innbyggere i Kverve, Vestre Dale, Løvjomås og alle på strekningen mellom Løvjomåsveien og Heldal.

Publisert 08.05.2018

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn for Ny adkomstvei til Gullknapp flyplass.

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 legger Arendal og Froland kommune ut forslag til planprogram for ny adkomstvei til Gullknapp flyplass til offentlig ettersyn.

Forslag til planprogram inneholder siling av 4 ulike veikorridorer, med en anbefalt korridor for videre detaljregulering.

Publisert 04.05.2018

Fv. 42 Blakstadheia rundkjøring

Vegen vil bli stengt fra tirsdag 08.05.18 kl. 20:15 til onsdag 09.05.18 kl. 06:00. Bjørumsvegen som går til industriområdet vil også bli stengt. Det blir manuell dirigering fra tirsdag 08.05 kl.17:00 frem til kl. 20:15. Tungtrafikken må kjøre via Fv. 408 Rykene.

Personbil må kjøre via Fv.174 Libru-Rise. Årsaken er å sikre trafikanter og arbeidere på strekningen for kryssing av kabelgrøft arbeider.
Har dere spørsmål kan dere ta kontakt med byggeleder Caryne Ndenzako, mobil 417 70 5 95.

Publisert 13.04.2018

Det kunngjøres herved at et område på ca 13 da tas opp til regulering, jfr plan- og bygningslovens §
12-8. Samtidig kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jfr plan- og bygningsloven §
17-4.

Publisert 11.04.2018

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 meddeles herved at Froland kommunes formannskap i
møte den 03.04.2018 sak PS18/11 har vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Publisert 09.04.2018

Formannskapet vedtok i møte 03.04.2018, sak PS 18/10 å legge nevte planforslag m/bestemmelser, datert 03.04.2018 ut til offentlig ettersyn.

Planområde ligger nordvest og sørvest for Blakstadheia Industriområde.
Området er foreslått regulert til: Boligformål

Publisert 03.04.2018

17. mai-komiteen inviterer alle barnehager i Froland og Froland skole til 17. mai-feiring.

Publisert 21.03.2018

Froland kommune arbeider for bedre bredbåndstilbud for innbyggere og næringsliv.
Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) har videreført ordningen som ble etablert i 2014 hvor kommunene kan søke om tilskudd til utbygging av bredbånd.

Publisert 28.02.2018

Melding om regulering iht. plan- og bygningslovens § 12-8
Asplan Viak AS skal utarbeide forslag til detaljregulering for ny gang-/sykkelvei mellom Dalen og Mjølhusmoen(Rislandsveien), med bru over Songeleva. Oppdraget utføres på oppdrag for Froland kommune.

Publisert 19.02.2018

Det skal utarbeides reguleringsplan for Jonsplass boligområde på Frolands Verk, en detaljplan jfr. Plan og bygningsloven § 12-3. På eiendommene G/Bnr 19/1, 19/8 og 20/21 i Froland.

Fant du det du lette etter?