Publisert 21.08.2019

Froland kommune ønsker tilbud på innleie av traktor / Hjullaster – og utstyr til snøbrøyting og snørydding av kommunale veger og plasser i Froland kommune.

Dette gjelder

Rode 13             Askeland – Lauvland m/kryss og snuplass
                            Askeland – Heldalsmo

Rode 17             Ovelandsheia boligfelt
                            Bliksåsen>
                            Osetoppen
                            Dalen boligsameie

Anbudet gjelder fra 1. november 2019 – 30. april 2020, med opsjon på 1 +1 år.

Anbudsfristen utløper mandag 30.09.2019 kl. 12:00 

Anbudspapirer kan fås ved forespørsel til : anne.gunn.t.mesel@froland.kommune.no, eller ved kommunehuset

Publisert 08.08.2019

Vi ønsker elever, foreldre og personell velkommen til nytt skoleår! 

Elever på 1. årstrinn ved Mykland oppvekstsenter, Blakstadheia skole og Froland barneskole bes møte med sine foresatte.

Første skoledag er mandag 19. august 2019 og elevene møter slik første skoledag:

Mykland oppvekstsenter:
1. – 7. årstrinn                     kl. 08.45 – 14.25 (Foresatte til 1. klasse kan reise ca. kl. 10.15)

Blakstadheia skole:
1. årstrinn                            kl. 09.00 – 11.00
2. – 4. årstrinn                     kl. 08.30 – 14.10

Froland barneskole:
1. årstrinn                            kl. 10.00 – 12.00.
2.-7. årstrinn                        kl. 08.45 og følger vanlig skoledag. 2.-7.trinn møter i atriet på barnetrinnet.

Froland ungdomsskole:
Alle klasser:                          kl. 08.45 og følger vanlig skoledag.

Elevene stiller opp på angitte plasser i skolegården utenfor administrasjonsbygget kl. 08.45, og går klassevis inn til klasserommet.

Publisert 29.05.2019

Kartlegging av mulige utbyggingsområder i Froland

De er bearbeidet innspill fra kommunene om mulige utbyggingsprosjekter for bredbånd med støtte i 2019.
Disse ble kunngjort av Aust-Agder fylkeskommune 16.05. Det er sendt forespørsler til Telenor Norge, Afiber, Altifiber, Telia/Get og Breiband AS om utbyggingsplaner.

Opplysninger er også lagt ut på fylkeskommunene sine hjemmesider:
Kartlegging av mulige utbyggingsområder i Agder: https://www.austagderfk.no/bredbandsutbygging2019

Vi understrekes at dette er områder som blir vurdert, men at det ikke er tatt stilling til om det vil blir gitt tilskudd.
For Frolands del er det snakk om disse områdene: Mjåvatn, Hynnekleiv og Mykland sentrum/omegn (PDF, 724 kB)

Publisert 09.05.2019

Kommunestyret i Froland vedtok i møte 02.05.2019, sak PS 19/15, å legge forslaget til revidert slamtømmeforskrift ut til offentlig ettersyn.

Publisert 14.02.2019

Bredbåndsprosjekt i Froland som har fått statlig tilskudd 2018

Geografisk område

Husstander som vil få tilbud

Tilskudd fra staten

Lyngrothveien

24

250 000,00

Prosjektet er nå i anskaffelsesprosess, og det er forventet inngåelse av avtale i løpet av 1-2 måneder.

Publisert 11.02.2019

I tidsrommet 26.10-20.11.2016 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse i forbindelse med utvidelse av Froland kirkegård.

På forhånd var detregistrert bosetningsspor fra jernalder i form av stolpehull og kokegroper.
Ved avdekking viste det seg også å være rester av en gravhaug med fotgrøft bevart. Gravhaugen har omfattet minst 3 separate gravleggelser i perioden yngre romertid- vikingtid. Kloss inntil fotgrøften ble det definert et lite, rektangulært hus, datert til slutten av vikingtid/tidlig middelalder.

I tillegg ble det avdekket et stort antall stolpehull og andre anleggspor på
feltet. Plassering og dateringer viser at enkelte av stolpehullene kan skrive seg fra et
langhus fra yngre romertid/folkevandringstid.

 

Publisert 19.12.2018

Forslag til arealdelen av kommuneplanen for Froland kommune - ny offentlig ettersyn - Høringsfrist

Kommunestyret vedtok i møte 15.11.2018, sak PS 18/75 å legge nevnte planforslag m/bestemmelser, datert 22.11.2018 ut til offentlig ettersyn. Teknisk Virksomhet har foretatt nye tekniske endringer og sender planforslaget ut på ny offentlig ettersyn.

Planforslaget er lagt ut på biblioteket i Frolandssenteret og i Rådhuset i Osedalen fra 20.02.2019 til 03.04.2019.

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Froland kommune Teknisk virksomhet, Osedalen, 4820 Froland innen 03.04.2019.

 

Publisert 27.11.2018

Formannskapets forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 er lagt ut til offentlig ettersyn. Ønsker du å uttale deg, må tilbakemeldingen din sendes kommunen på e-post innen 11.desember.

Publisert 02.09.2018

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-14 2 ledd meddeles herved at Froland kommunes formannskap i møte den 21.08.2018 sak PS 18/27 har vedtatt planendring av overnevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 30.08.2018.

Vedtaket betyr at reguleringsendringen m/bestemmelser er endelig.

Publisert 13.04.2018

Det kunngjøres herved at et område på ca 13 da tas opp til regulering, jfr plan- og bygningslovens §
12-8. Samtidig kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jfr plan- og bygningsloven §
17-4.

Fant du det du lette etter?