Publisert 04.07.2018

Skogbrannindeksen har forverret seg i løpet av de siste dagene, og vi har sammen med styre i veiforeningene konkludert med at det nå er riktig å stenge veiene igjen for badegjester og friluftsliv.

Vi viser til informasjon og anmodninger fra ØAVB og AT Skog som bla ber om at man stenger de innfartsårene som kan stenges, og at det er innført hogstforbud.

Publisert 04.07.2018

Totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder (Aust- og Vest-Agder)
I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Publisert 27.06.2018

Området skal merkes og klargjøres til parkeringsplass for ansatte ved Froland skoler.
Det er derfor ikke tillatt å parkere kjøretøyer og utstyr på parkeringsplassene ved Nidarhall etter mandag 2. juli 2018.

Publisert 28.05.2018

Informasjonen gjelder også for deg som allerede har lagt inn en forhåndsbestilling ved tidligere folkemøter og dør-til-dør aksjoner i regi av kommunen/velforeningen. Prosjektet gjelder innbyggere i Kverve, Vestre Dale, Løvjomås og alle på strekningen mellom Løvjomåsveien og Heldal.

Publisert 08.05.2018

Takk for innspill

Høringsperioden er nå over og vi takker for alle innspill. Nå skal alle innspill gjennomgås og eventuelle justeringer/endringer i programmet gjøres. Deretter skal formannskapet i Froland og kommuneplanutvalget i Arendal behandle planprogrammet og vedta hvilken korridor vi skal jobbe videre med.

Publisert 13.04.2018

Det kunngjøres herved at et område på ca 13 da tas opp til regulering, jfr plan- og bygningslovens §
12-8. Samtidig kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jfr plan- og bygningsloven §
17-4.

Publisert 11.04.2018

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 meddeles herved at Froland kommunes formannskap i
møte den 03.04.2018 sak PS18/11 har vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Publisert 09.04.2018

Formannskapet vedtok i møte 03.04.2018, sak PS 18/10 å legge nevte planforslag m/bestemmelser, datert 03.04.2018 ut til offentlig ettersyn.

Planområde ligger nordvest og sørvest for Blakstadheia Industriområde.
Området er foreslått regulert til: Boligformål

Publisert 28.02.2018

Melding om regulering iht. plan- og bygningslovens § 12-8
Asplan Viak AS skal utarbeide forslag til detaljregulering for ny gang-/sykkelvei mellom Dalen og Mjølhusmoen(Rislandsveien), med bru over Songeleva. Oppdraget utføres på oppdrag for Froland kommune.

Publisert 19.02.2018

Det skal utarbeides reguleringsplan for Jonsplass boligområde på Frolands Verk, en detaljplan jfr. Plan og bygningsloven § 12-3. På eiendommene G/Bnr 19/1, 19/8 og 20/21 i Froland.

Fant du det du lette etter?