Ny kommuneplan for Froland kommune 2021-2033 på høring

Froland kommune jobber med ny kommuneplan, og har lagt ut samfunnsdel og arealstrategi for 2021-2033 til offentlig ettersyn.

Ny kommuneplan for Froland 2021-2033 

Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlaget for kommunens planer og aktiviteter. Hvert år utarbeider vi budsjett og handlingsprogram som viser hvordan planen skal følges opp.

I saksfremlegget kan du lese om prosessen frem mot høringsdokumentet.

Både formannskapet og kommunestyret vedtok enstemmig forslaget til høringsdokument:
Vedtak formannskapet
Vedtak kommunestyret 

Høringsdokumenter 

Forslag til ny samfunnsdel

Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen. Arealstrategien finner du hovedprinsippene for kommunens langsiktige arealbruk, og arealstrategien legger føringer for kommuneplanens arealdel. 

Forslag til ny arealstrategi

Send oss ditt innspill innen 30. juni 

Innspill til kommuneplanen sender du til post@froland.kommune.no innen 30. juni 2021. 

Arealdelen av kommuneplanen vil bli revidert på et senere tidspunkt.

Kontaktinfo

Kommuneplanens samfunnsdel

Reidun Brinchmann

Virksomhetsleder
Kultur og bibliotek

Telefon
480 68 273

Epost
reidun.brinchmann@froland.kommune.no

Kommuneplanens arealstrategi og arealdel

Ole Tom Ørnevik

Kommuneplanlegger
Teknisk virksomhet

Telefon
945 05 511

Epost
ole.tom.ornevik@froland.kommune.no