Årsmeldinger og tertialrapporter

Årsmeldinger og tertialrapporter 2019
År Dokument
2019 Årsmelding (.PDF, 2 MB)
2019 Tertialrapport - 2 (.PDF, 970 kB)
2019 Tertialrapport - 1 (.PDF, 775 kB)
Tertialrapporter
År Dokument
2018 Årsmelding (.PDF, 729 kB)
2018 Tertialrapport - 2 (.PDF, 732 kB)
2018 Tertialrapport - 1 (.PDF, 2 MB)
Årsmeldinger
År Dokument
2017 Årsmelding (.PDF, 2 MB)