Elever

Hva gjør du når noen blir holdt utenfor?


Indirekte mobbing som baksnakking og utestenging er et stort problem, eks. invitasjoner til bursdag og andre hyggelige ting.

Nyheter fra Mykland oppvekstsenter