Kunngjøringer og høringer
Publisert 12.04.2017

Har du fundert på hva verge og vergemålsfunksjonen er - og hvordan det påvirker deg og dine? Froland kommune, ved tjenesten Habilitering, inviterer med dette til temakveld for alle dere pårørende til ungdom med utviklingshemming eller andre utfordringer som gjør temaet om verge og vergemål aktuelt. Vi inviterer også allerede etablerte verger som ønsker mer info – og ansatte i vår egen tjeneste.

 

Publisert 30.03.2017

Froland kommune arbeider for bedre bredbåndstilbud for innbyggere og næringsliv.

Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) har videreført ordningen som ble etablert i 2014 hvor kommunene kan søke om tilskudd til utbygging av bredbånd.

Publisert 13.03.2017

Kommunestyret i Froland vedtok 9. mars 2017 å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 (PDF, 2 MB) ut til offentlig ettersyn. Frist for høringsuttalelser er 26.april.

Planforslaget inneholder målsettinger og beskrivelse av kommunens virkeområder. Det er også en handlingsdel med prioriterte tiltak.

Planarbeid med arealdelen vil igangsettes etter sommerferien.

Publisert 10.03.2017

Varsel om igangsetting av planarbeid.

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering i henhold til plan- og
bygningslovens (pbl.) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Det kunngjøres også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl. § 17-4.
Publisert 08.03.2017

Forslag til forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Høringsfrist 8.mai 2017.

Publisert 07.03.2017

- melding om planforslag ut til offentlig ettersyn

Formannskapet har behandlet saken i møte 28.02.2017 sak 17/8

Publisert 10.02.2017

Vi har fått nytt økonomisystem. Kunder som tidligere har hatt flere kundenumre hos oss har i den forbindelse fått slått sammen sine kundenumre til kun ett nummer. Dette gjelder for eksempel kunder som har avtalegiro både på kommunale avgifter og trening i Frolandia, eller andre kommunale tjenester de betaler for som SFO, barnehage e.l. Er du en av disse kundene, må du opprette ny e-fakturaavtale og/eller avtalegiro i nettbanken din.

Dersom du ikke har fått e-faktura som du pleier, men faktura i posten i stedet, eller at avtalegiroen ikke er blitt trukket når den skal, ber vi deg opprette ny avtale. Er du i tvil om dette gjelder deg, ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon til oss finner du på fakturaen du har fått. Du kan også ringe vårt sentralbord på telefon 37 23 55 00.

 

Fant du det du lette etter?