Tiltak - kultur, fritid og virksomheter

Arrangementer

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og lignende forbys foreløpig til og med 13. april.

Hytter og fritidsboliger

Regjeringen har innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Årsaken er at helsetjenesten i mange hyttekommuner ikke har kapasitet til å ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere. Du finner informasjon om hytteforbudet på regjeringens nettside.

Seremonier i tros- og livssynssamfunn

Noen seremonier blir avlyst eller utsatt, mens andre gjennomføres på alternative måter i samsvar med nasjonale helsemyndigheters retningslinjer. Ta kontakt med aktuelt tros- eller livssynssamfunn for nærmere informasjon.

I Froland gjelder følgende restriksjoner foreløpig til 15. april:

Korona - kirkerom
Lokale Maks. antall deltakere
Mykland kirke 20
Froland kirke 30
Menighetssenteret 30
Misjonskirken 30


Virksomheter

 • Frolandia Fysioterapi er nå stengt.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, kroppspleie og lignende, er stengt foreløpig til og med 13. april.
 • Virksomheter i serveringsbransjen, dvs. restauranter, barer, puber og utesteder, er stengt foreløpig til og med 13. april.
  Unntak gjelder for kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. Buffet forbys.
 • Detalj- og varehandel driftes som normalt. Helseministeren fraråder hamstring av mat.
  Følg nasjonale sikkerhetsmyndigheters råd om hva du skal ha hjemme.
 • Transportsektoren driftes som normalt, men det oppfordres til å unngå fritidsreiser og reiser som ikke er helt nødvendige.
  Unngå offentlig transport og steder du lett kan komme i nærkontakt med andre.