Smittesporing

Kommunens helsetjeneste sørger for smittesporing og oppfølging av smittede. Vi kartlegger hvem de smittede har hatt nærkontakt med. Har vi ikke kontaktet deg, er du ikke i faresonen for smitte fra noen som har testet positivt. Av personvernhensyn vil ikke naboer og andre bli informert. Et positivt prøvesvar kan by på utfordringer, og dersom smittede eller pårørende ønsker det, kontakter vi kriseteamet for bistand.

Blir du oppringt av et ukjent nummer, bør du ta telefonen. Kanskje er det smittesporingsteamet som forsøker å kontakte deg.

Nærkontakt betyr at en har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk. Hvilken kategori den enkelte nærkontakt tilhører, avgjøres etter en helhetsvurdering av smitterisikoen. Nærkontakter deles i to kategorier:

  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter
  • Andre nærkontakter

På Folkehelseinstituttets nettside finner du mer informasjon om nærkontakter.