Skoler

Gjenåpning av skolene

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet la 20. april fram sin veileder for tilpasninger skolene må gjøre. Veilederen sier at smittevernet i skolene skal ivaretas på følgende måter:

  • Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO
  • Godt renhold og god hånd- og hostehygiene
  • Faste og mindre elevgrupper med faste ansatte

Foresatte får informasjon direkte fra skolen om hvordan skolehverdagen blir organisert.

Har du behov for noen å snakke med?

Den nye annerledeshverdagen kan være krevende for oss alle, både barn og voksne. Her finner du hjelp på nett og telefon.