Skoler og skoleskyss

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet la 20. april fram sin veileder for tilpasninger skolene må gjøre. Veilederen sier at smittevernet i skolene skal ivaretas på følgende måter:

  • Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO
  • Godt renhold og god hånd- og hostehygiene
  • Faste og mindre elevgrupper med faste ansatte

Foresatte får informasjon direkte fra skolen om hvordan skolehverdagen blir organisert.

Skoleskyss

Regjeringen har innført nye koronatiltak som i første omgang varer til 18. januar. Smitteverntiltakene i ungdomsskolen er endret fra gult til rødt nivå. Skolebussene får av den grunn lavere kapasitet. Vi ber derfor om at elever, så langt det er mulig, går eller blir kjørt til skolen. For elever som må benytte buss, gjelder følgende:

Elever på barneskolen

  • går inn og ut av bussen gjennom døra foran
  • kan sitte sammen

Elever på ungdomsskolen

  • går inn og ut av bussen gjennom døra bak
  • må sitte på annet hvert sete

Her finner du informasjon fra Agder Kollektivtrafikk (AKT) vedrørende koronatiltak (PDF, 2 MB) for kollektivtrafikken og skoleskyssen.

Har du behov for noen å snakke med?

Den nye annerledeshverdagen kan være krevende for oss alle, både barn og voksne. Her finner du hjelp på nett og telefon.