Barnehager

Gjenåpning av barnehagene

Fra 2. juni har alle barnehagene i Froland igjen ordinære åpningstider.

Smittevernveilederen for barnehagene ble 29. mai oppdatert med en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke tiltak barnehagene skal følge. Mer om trafikklysmodellen finner du på Utdanningsdirektoratets nettside.

Følgende gjelder for alle nivåene:

  • Syke personer skal ikke være i barnehagene
  • Godt renhold og god hånd- og hostehygiene

Foresatte får nærmere informasjon direkte fra sin barnehage.

Betaling for barnehageplass

Froland kommune følger de nasjonale føringene for foreldrebetaling. Regjeringen har bestemt at foreldre skal betale fra den dagen de igjen har tilbud om barnehageplass. Har barnet ditt hatt et omsorgstilbud i barnehagen i perioden barnehagene har vært stengt, skal du betale fra 14. april. Du finner mer om gjenopptak av foreldrebetaling på regjeringen nettside.

Betaling barnehage - korona
Periode Betaling
Til 13. april For perioden 13. mars - 13. april skal ingen foreldre betale for barnehageplass.
Har barnet ditt hatt et omsorgstilbud i barnehagen i denne perioden, skal du heller ikke betale for dette.
Fra 14. april Har barnet ditt hatt et omsorgstilbud i barnehagen mens barnehagene har vært stengt, skal du betale fra 14. april.
Uavhengig av tilbudets omfang, skal du betale det samme som før barnehagene ble stengt.
Fra 20. april Barnehagene i Froland ble gjenåpnet 20. april. Om du har tilbud om barnehageplass, skal du betale fra 20. april.
Skulle du av ulike årsaker velge ikke å benytte plassen, må du likevel betale for den.

Redusert foreldrebetaling

Er inntekten din lavere enn ellers som følge av koronasituasjonen, kan du søke om redusert foreldrebetaling. Slike søknader blir prioritert og behandlet fortløpende.

Har du behov for noen å snakke med?

Den nye annerledeshverdagen kan være krevende for oss alle, både barn og voksne. Her finner du hjelp på nett og telefon.