Skoler og barnehager stengt

Skoler og barnehager er stengt foreløpig til og med 13. april. Foresatte vil få informasjon direkte fra skolene og barnehagene.

Omsorgstilbud til barn på dagtid

Noen grupper barn gis et omsorgstilbud på dagtid. Tilbudet gis til barn som har begge foreldre (eller én forelder med eneansvar) i kritiske samfunnsfunksjoner og som tilhører følgende grupper:

  • Barn i barnehage
  • Skolebarn til og med 4. trinn
  • Eldre skolebarn med særlige omsorgsbehov

Er du i tvil om du tilhører gruppen kritiske samfunnsfunksjoner, kontakt din leder.

Samvær

Nå når skoler og barnehager er stengt for å hindre smittespredning, bør barn og ungdom ikke samles i grupper. Alle bør være mest mulig hjemme. Barn bør ikke ha mer enn én eller to faste lekevenner i denne perioden. Det samme gjelder ungdom som ønsker å treffes. En bør ikke være sammen for lenge om gangen, og det er bedre å møtes utendørs enn innendørs. Du kan lese mer om dette på helsenorge.no.

Har du behov for noen å snakke med?

Den nye annerledeshverdagen kan være krevende for oss alle, både barn og voksne. Her finner du hjelp på nett og telefon.