Fritidsaktiviteter barn og unge - anbefalinger

Folkehelse

Fritidsaktiviteter er av stor betydning for barns og unges fysiske og psykiske helse. Koronavirusutbruddet kan dessverre ennå vare lenge. For å redusere smitterisikoen, er det viktig at barns fritidsaktiviteter har trygge og tydelige rammer.

Barn og unge under 20 år kan nå trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Dette betyr imidlertid «koronanormalt», ikke det som var normalen før 12. mars i fjor. Vi må av den grunn sørge for forsvarlig gjennomføring av aktiviteter for barn og unge.

Smittevern

For å begrense smittespredning, må vi opprettholde de generelle tiltakene også når barn og unge er sammen i fritiden:

  • Syke personer må holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene
  • Redusert kontakt mellom personer fra ulike husstander

Disse rådene gjelder også voksne som deltar i aktiviteter sammen med barn og unge.

Råd fra kommuneoverlegene om organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge

I dag (5. februar 2021) er skoler og barnehager i Froland på gult nivå og har kohortinndeling. Det er derfor naturlig å tenke kohorter/grupper også utenfor skolen, altså ved fritidsaktiviteter, samlinger og arrangement. En bør fortrinnsvis dele inn i grupper slik at de samme barna møtes hver gang. Blanding av de faste gruppene bør unngås.

I alle situasjoner utover selve aktiviteten, for eksempel i pauser, i garderober og før og etter trening, er det viktig å tilrettelegge for enkelt å kunne holde minst en meter avstand til andre personer. En gruppestørrelse på 20 personer er fornuftig. En inndeling på 10 x 2 personer vil naturligvis gi enda bedre oversikt, og færre personer vil bli rammet dersom det oppstår smitte og folk blir pålagt karantene.

På treninger anbefales maks. 20 personer i en gruppe. Flere grupper med 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de overholder smittevernrådene. Tenk over totalt areal og muligheter for å skille gruppene ved inn- og utgang og i forbindelse med bruk av garderobe og toaletter. Dette gjelder også andre aktiviteter, ikke bare trening.

Utover det som er nødvendig ved levering og henting, bør foresatte unngå å oppholde seg i fellesarealer. Foresatte bør holde minst en meter avstand til andre barn og voksne. For ikke å samles i for store grupper, bør deltakere møte presis og forlate området så snart aktiviteten er slutt.

Idrettsaktiviteter

For mer informasjon om smittevernråd i forbindelse med organiserte idrettsaktiviteter, se Veileder i smittevern for idrett (covid-19).