Nye smitteverntiltak

Regjeringen kunngjorde 3. januar nye tiltak som foreløpig gjelder til og med 19. januar.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer selv om setene ikke er fastmontert.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

 

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs anbefales utsatt til etter 19. januar. Dette gjelder også alle innendørs aktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes ikke.

Skoler og utdanning

 • Ungdomsskolen går over til rødt nivå, i tråd med nasjonale anbefalinger. Pga. kapasitetsutfordringer med skoleskyssen oppfordrer vi til at elever går eller blir kjørt til skolen.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette

Butikker

 • Alle butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand, samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Idrett

 • Utendørsaktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.