Nye smitteverntiltak fra 23. februar

Regjeringen kunngjorde 19. februar nye nasjonale tiltak, som gjelder fra 23. februar:

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn. Alle deltakerne må være fra samme kommune.
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis alle sitter på faste, tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene
 • På arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, skal arrangøren iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er fra samme husstand. Om det er nødvendig, skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende, regnes som arrangementer.

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22:00
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder

 

Anbefalinger for hele landet

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan en være flere, men likevel ikke flere enn at en kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. En kan reise til hytte eller hotell, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene i sin hjemkommune.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, og det inkluderer utøvere, trenere, dommere og tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong.

Høyere utdanning

 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd.
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
 • Åpning av campus inkluderer tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak.