NAV, økonomi og næring

Er du blitt permittert?

Da kan du ha rett på dagpenger. Du må registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger på www.nav.no. Du får innvilget dagpenger tidligst fra den dagen du sender søknaden.

NAV Froland

Du kommer enklest i kontakt med NAV på nettsiden deres; www.nav.no. Informasjon om koronaviruset for privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere finner du på NAVs koronasider. Om du har spørsmål knyttet til hvilke rettigheter du har i koronasituasjonen, bruk gjerne NAVs chat-tjeneste.

Kontoret behandler fortløpende aktuelle saker fra både privatpersoner og arbeidsgivere.

  • Søknader om nødhjelp: Gå inn på www.nav.no for digital søknad
  • Søknader om økonomisk sosialhjelp: Gå inn på www.nav.no for digital søknad
  • Midlertidig botilbud: Ta kontakt på tlf. 458 39 289
  • Permittering: Dersom du ikke kan benytte digitale løsninger, ta kontakt på tlf. 458 39 289 eller send e-post til nav.froland@nav.no
  • Omsorgspenger/sykepenger/dagpenger: Dersom du ikke kan benytte digitale løsninger, ta kontakt på tlf. 458 39 289 eller send e-post til nav.froland@nav.no

Telefon i nødssituasjoner: 458 39 289
E-post som sjekkes daglig: nav.froland@nav.no

Veiledningssenteret hos NAV Froland i Osedalen er åpent for drop-in fra og med onsdag 21. april. Dette gjelder særlig for deg som ikke er digital bruker og har behov for veiledning. Åpningstid: Onsdager mellom kl 9:00-11:00. 

Næringslivet i Froland

Det er en krevende tid for næringsdrivende i Froland, som i landet for øvrig. Vi som jobber med næringsrådgivning i kommunen, vil holde oss oppdatert på aktuell informasjon til næringslivet fra NAV, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre og formidle dette videre. Spesielt vil vi prøve å holde de små og mellomstore bedriftene informert om de viktigste tiltakene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller behov for veiledning.

Kontaktpersoner: Næringsrådgiver Ole Tom Tjuslia.

Informasjon om nasjonale krisepakker

Informasjon til gründere og små og mellomstore bedrifter

Følg med på Etablerersenterets nettside; www.grunderweb.no.

Nyttige lenker til næringsdrivende og arbeidsgivere

Smitteverntiltak i din bedrift

Vurder smittefaren blant dine ansatte. Som arbeidsgiver skal du risikovurdere faren for smitte blant ansatte.

Informasjon om permittering for arbeidsgivere

Se NAVs informasjonsside til arbeidsgivere om permitteringer.