Tiltak - kultur, fritid og virksomheter

Arrangementer

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og lignende for mer enn 500 personer forbys foreløpig frem til 1. september.

Arrangementer for inntil 200 personer er tillatt fra 15. juni dersom

 • de holdes på offentlige steder
 • arrangøren har oversikt over hvem som er tilstede
 • arrangøren tilrettelegger for minst én meters avstand mellom deltakerne

Utendørs idrettsanlegg

Anleggene kan benyttes dersom følgende smittevernregler overholdes:

 • Hold minst 1 meter avstand til hverandre
 • Vær maks. 20 personer sammen til enhver tid
 • Husk god håndhygiene

Vi ber foresatte hjelpe barna å følge reglene.

Fritidsreiser og hyttebruk

Om du er syk, skal du ikke dra på tur, heller ikke til hytta. Blir du syk mens du er på tur, skal du, om det er mulig, reise hjem. Ikke sett deg selv i situasjoner som kan føre til økt behov for rednings- eller helsetjenesten.

Fra 15. juli ble det åpnet for fritidsreiser til land med tilfredsstillende smittesituasjon i EØS/Schengen-området. Folkehelseinstituttets oversiktskart viser områdene som er underlagt reisekarantene. Kartet blir oppdatert minst hver 14. dag. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i bestemmelsene for landet og regionen du reiser til. Vær oppmerksom på at innreisekarantene kan gjeninnføres mens du er på reise dersom smittesituasjonen endrer seg. Om du trosser Utenriksdepartementets råd og reiser til områder med karanteneplikt, kan du miste retten til sykepenger i karanteneperioden.

Månedens tur

For å unngå at for mange samles i ett område, legger vi ikke ut ny månedens tur nå, men du finner alle våre tidligere turer på Frolandias nettside. Om turfølget ditt ikke er nære familiemedlemmer eller personer du bor sammen med, bør dere holde minst en meter avstand til hverandre, og turgruppa bør ikke bestå av flere enn 20 personer.

Bibliotek

Biblioteket er gjenåpnet med reduserte tjenester. Her finner du åpningstidene og info om våre tilbud.

Virksomheter

 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, kroppspleie og lignende er åpne dersom de i samsvar med Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets veileder kan drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
 • Serveringssteder ble gjenåpnet 1. juni.
 • Frolandia ble gjenåpnet 15. juni.
 • Detalj- og varehandel driftes som normalt. Helseministeren fraråder hamstring av mat.
  Følg nasjonale sikkerhetsmyndigheters råd om hva du skal ha hjemme.
 • Unngå offentlig transport og steder du lett kan komme i nærkontakt med andre.
  Helsedirektoratets smittevernveileder for luftfarten ble lagt fram 28. april.
  Helsedirektoratets smittevernveileder for kollektivtransporten ble lagt fram 5. mai.