Tiltak - kultur, fritid og virksomheter

Arrangementer

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og lignende for mer enn 50 personer forbys foreløpig frem til 15. juni. Arrangementer for mer enn 500 personer forbys foreløpig frem til 1. september.

Arrangementer for inntil 50 personer er tillatt fra 7. mai dersom

 • de holdes på offentlige steder
 • arrangøren har oversikt over hvem som er tilstede
 • arrangøren tilrettelegger for minst én meters avstand mellom deltakerne

Utendørs idrettsanlegg

Anleggene kan benyttes dersom følgende smittevernregler overholdes:

 • Hold minst 1 meter avstand til hverandre
 • Vær maks. 20 personer sammen til enhver tid
 • Husk god håndhygiene

Vi ber foresatte hjelpe barna å følge reglene.

Fritidsreiser og hyttebruk

Om du er syk, skal du ikke dra på tur, heller ikke til hytta. Blir du syk mens du er på tur, skal du, om det er mulig, reise hjem. Ikke sett deg selv i situasjoner som kan føre til økt behov for rednings- eller helsetjenesten.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land. Rådet gjelder til 20. august. For reiser til Danmark blir det gjort unntak fra rådet fra 15. juni. Innen 15. juni blir det vurdert om en skal endre reiserådet også for de andre nordiske landene. Innen 20. juli blir det vurdert om en skal endre reiserådet for enkelte europeiske land.

Månedens tur

For å unngå at for mange samles i ett område, legger vi ikke ut ny månedens tur nå, men du finner alle våre tidligere turer på Frolandias nettside. Om turfølget ditt ikke er nære familiemedlemmer eller personer du bor sammen med, bør dere holde minst en meter avstand til hverandre, og turgruppa bør ikke bestå av flere enn 20 personer.

Bibliotek

Biblioteket gjenåpner med reduserte tjenester og åpningstider 18. mai. Du kan låne og levere kl. 11:00-14:00 mandag - torsdag. Tjenesten take away-bibliotek er åpen kl. 14:00-17:00 mandag - torsdag og kl. 11:00-14:00 fredag - lørdag. Av smittevernhensyn er meråpent bibliotek stengt inntil videre. Mer informasjon finner du på bibliotekets nettside.

Seremonier i tros- og livssynssamfunn

Noen seremonier blir avlyst eller utsatt, mens andre gjennomføres på alternative måter i samsvar med nasjonale helsemyndigheters retningslinjer. Ta kontakt med aktuelt tros- eller livssynssamfunn for nærmere informasjon.

Virksomheter

 • Frolandia Fysioterapi holder åpent for én-til-én-behandling. Trening og behandling i grupper er ikke tillatt.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, kroppspleie og lignende gjenåpner fra 27. april dersom de i samsvar med Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets veileder kan drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
 • Serveringssteder kan gjenåpne fra 1. juni.
 • Detalj- og varehandel driftes som normalt. Helseministeren fraråder hamstring av mat.
  Følg nasjonale sikkerhetsmyndigheters råd om hva du skal ha hjemme.
 • Transportsektoren driftes som normalt, men det oppfordres til å unngå fritidsreiser og reiser som ikke er helt nødvendige.
  Unngå offentlig transport og steder du lett kan komme i nærkontakt med andre.

  Helsedirektoratets smittevernveileder for luftfarten ble lagt fram 28. april.
  Helsedirektoratets smittevernveileder for kollektivtransporten ble lagt fram 5. mai.