Lokale og nasjonale koronatiltak

Nasjonale tiltak

Regjeringen går til tredje trinn i gjenåpningsplanen fra og med søndag 20. juni.

I tilfeller der det er vedtatt både lokale og nasjonale tiltak er det de strengeste tiltakene som gjelder, enten de er nasjonale eller lokale.  

Frem til 20. juni gjelder regler for andre trinn i gjenåpningsplanen:

Regler for hele landet

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder i trinn tre i gjenåpningsplanen:

Anbefalingene gjelder fra fredag 18. juni, mens nye regler trer i kraft søndag 20. juni kl. 12:00.

Anbefalinger og regler for hele landet

Lokale tiltak

Skolene er på gult nivå frem til sommeren. Barnehagene går over på grønt nivå fra og med 23. juni.