Koronasertifikat

Om du planlegger å reise utenlands, bør du sette deg nøye inn i hva som kreves i landet du skal besøke. Info om innreise til og smittevern i EU- og Schengen-landene finner du på reopen.europa.eu.

Koronasertifikat på Helsenorge


Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Personer uten elektronisk ID og personer som ikke kan benytte smarttelefon, nettbrett eller PC, kan få koronasertifikat på papir. Gjelder dette deg, kontakt biblioteket.