Helsepersonell: Bidra som ressurs?

Vi kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i koronasituasjonen. Kartleggingen gjelder personer som ikke allerede er ansatt i Froland kommune.

Har du aktuell kompetanse og ønsker å bidra?

Meld din interesse her!