Besøk på sykehjem og i bofellesskap

Sykehjem

Aller helst bør besøk på sykehjemmet foregå utendørs, men ved behov kan et eget besøksrom benyttes.

Ønsker du å komme på besøk, må du:

  • Ta kontakt på telefon for å gjøre avtale
  • Holde minst én meter avstand til personen du besøker
  • Holde minst to meter avstand til ansatte og beboere
  • Ved utendørsbesøk ta med egen stol

Om du har symptomer på luftveisinfeksjon, eller på annen måte føler deg syk, må du ikke komme på besøk.

Serviceboliger

Ønsker du å besøke serviceboligene i Furuveien 4 og 5, må du i et skjema ved hovedinngangen besvare følgende spørsmål:

  • Har du symptomer på luftveisinfeksjon? Føler du deg på annen måte syk?
  • Har du vært sammen med personer med påvist koronasmitte?
  • Har du i løpet av de siste 14 dagene vært i utlandet?

Svarer du «ja» på ett eller flere av spørsmålene ovenfor, bør du ikke besøke serviceboligene.

Bofellesskap

Ved besøk i bofellesskapene i Bjørkevegen 2 og Frolandsveien 1019 må helsemyndighetenes smittevernregler overholdes.