Besøk på sykehjem og i bofellesskap

Sykehjem

Besøk på sykehjemmet foregår fortrinnsvis i eget besøksrom eller utendørs. I tiden framover kan hver beboer få besøk av maks. to forskjellige personer.

Ønsker du å komme på besøk, må du

 • ta kontakt på telefon for å gjøre avtale
 • ta med deg og ha på munnbind under hele besøket
 • holde minst én meter avstand til personen du besøker
 • holde minst to meter avstand til ansatte og beboere
 • ved utendørsbesøk ta med egen stol

Du må ikke komme på besøk dersom

 • du har symptomer på luftveisinfeksjon eller på annen måte føler deg syk
 • noen i din husstand er i karantene

Har du oppholdt deg i utlandet, må du ha vært tilbake i Norge i minst 10 dager før du kan komme på besøk.

Serviceboliger

Beboerne i serviceboligene i Furuveien 4 og 5 avgjør selv om de ønsker besøk. Vi oppfordrer imidlertid sterkt til å begrense antall besøk og besøkende og ber om at du overholder smittevernreglene. Svarer du «ja» på ett eller flere av spørsmålene nedenfor, bør du vente med å gå på besøk.

 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon? Føler du deg på annen måte syk?
 • Har du vært sammen med personer med påvist koronasmitte?
 • Har du i løpet av de siste 10 dagene vært i utlandet?
 • Er noen i din husstand i karantene?

Bofellesskap

Ved besøk i bofellesskapene i Bjørkevegen 2 og Frolandsveien 1019 må helsemyndighetenes smittevernregler overholdes.