Besøk på sykehjem og i bofellesskap

Sykehjem

Det vil pga. økt smitte i området være besøksforbud på sykehjemmet fra 25.09.20 til 04.10.20.
Videre besøksforbud vurderes fortløpende ut fra smittesituasjonen.

  • Besøk til alvorlig syke og dødende er tillatt.
  • Du må da ta kontakt på telefon for å gjøre avtale.

Serviceboliger

Det er lov å besøke beboere i serviceboligen.
Vi oppfordrer sterkt til å begrense besøk og til å overholde alle smittevernregler til enhver tid.
Ønsker du å besøke serviceboligene i Furuveien 4 og 5, må du besvare et skjema.

Tenk gjerne gjennom dette før du vurderer å komme på besøk:

  • Har du symptomer på luftveisinfeksjon? Føler du deg på annen måte syk?
  • Har du vært sammen med personer med påvist koronasmitte?
  • Har du i løpet av de siste 10 dagene vært i utlandet?

Svarer du «ja» på ett eller flere av spørsmålene ovenfor, skal du ikke besøke serviceboligene.

Bofellesskap

Ved besøk i bofellesskapene i Bjørkevegen 2 og Frolandsveien 1019 må helsemyndighetenes smittevernregler overholdes.