Symptomer, egenmelding og sykmelding

Symptomer og testing

Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme og arbeide hjemmefra dersom det er mulig.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som har symptomer blir testet. Akutt luftveisinfeksjon, feber, hoste, tung pust og tap av smaks- eller luktesans er symptomer på koronaviruset. Folkehelseinstituttets oversikt viser testkriterier og forklarer hvordan en skal forholde seg ved positive og negative prøvesvar.

Om du tror du kan være smittet, skal du få mulighet til å bli testet. Ta kontakt med fastlegen din for avtale. Er du på reise langt unna fastlegen, ta kontakt med legevakten på tlf. 116 117.

Testing foregår ved legevakten i Arendal. Å bli testet er gratis. Når du er blitt testet, må du holde deg hjemme til du har fått prøvesvaret. Dersom testen er negativ, men du har symptomer på luftveisinfeksjon, må du likevel bli hjemme til du er symptomfri. Du må logge inn med elektronisk ID (f.eks. BankID) på helsenorge.no for å se testresultatet ditt. Får du ikke sjekket på nettet, kontakter du fastlegen din for å få resultatet. Det går vanligvis to dager før prøvesvaret er klart.

Egenmelding

Husk å bruke riktig kode når du fører fravær som følge av korona, for egenmelding: Karantene/korona Egenmelding
Riktig fraværskode er viktig for at kommunen skal kunne søke om refusjon.

Ansatte som er friske i karanteneperioden og kan jobbe hjemmefra, skal ha hjemmekontor hvis det er mulig.

Sykmelding

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke sikkert vet om du faktisk er smittebærer. 

Forskriften om unntak fra folketrygdloven på grunn av covid-19 pandemien forteller at retten til sykepenger kan falle bort om arbeidstaker har brutt nasjonale reiseråd. Ansatte som reiste til et grønt land på ferie vil ha rett på sykepenger i karantenetiden dersom landet blir rødt mens de er der, da de i en slik situasjon ikke anses for å ha brutt reiserådene.

Husk å bruke riktig kode når du fører fravær som følge av korona, for egenmelding: Karantene/korona Sykmelding
Riktig fraværskode er viktig for at kommunen skal kunne søke om refusjon