Smitteforebyggende tiltak på arbeidsplassen

Kommunen skal tilrettelegge for at ansatte, brukere og besøkende skal kunne følge smittevernreglene for personlig hygiene, mathygiene og folkeansamlinger. Ansatte pålegges å følge gjeldende smittevernregler i sitt arbeid.

Lederen på hvert arbeidssted har ansvar for forsvarlig tilrettelegging iht. smittevernreglene. Ansatte har ansvar for å følge reglene og vise hensyn overfor kollegaer.

Ansatte oppfordres til å benytte seg av fleksible arbeidstider, blant annet for å hindre at mange kommer og går samtidig. Reglene om kjernetid kan fravikes og dagen kan deles mellom hjemmekontor og ordinært kontor når det er praktisk.

Se Helsedirektoratets veileder for vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor.

Du som ansatt har ansvar for å følge reglene og vise hensyn overfor kollegaene dine.  

Vi holder minst 1 meters avstand til hverandre. Det betyr blant annet at:

 • kontorpulter er plassert med god nok avstand
 • antall personer i møterom er redusert for å kunne holde god nok avstand
 • vi viser hensyn og holder avstand i kaffebarer, pauserom, kantiner, ganger o.l. 

Vi vasker hendene godt og ofte

 • Arbeidsplassen skal ha antibac ved alle innganger, i fellesarealer, møterom og kantiner

Vi har gode hostevaner

 • bruk parpirlommetørkle eller albuekroken

Vi har ekstra godt renhold

 • møteansvarlig vasker møterommet etter hvert møte – bord, fjernkontroller, dørhåndtak o.l.
 • vi har ansvar for vår egen pult og desinfiserer jevnlig tastatur, mus og skjerm
 • arbeidsplassen skal ha rengjøringsutstyr på hvert møterom
 • arbeidsplassen skal ha ekstra renhold av kontaktflater som dørhåndtak, trappegelendere o.l.

Om du er syk, må du holde deg hjemme

 • Er du forkjølet eller har luftveisinfeksjoner eller feber, må du kontakte fastlegen din for å bli testet
 • Når du er blitt testet, må du holde deg hjemme til du har fått prøvesvaret
 • Dersom testen er negativ, men du har symptomer på luftveisinfeksjon, må du likevel bli hjemme til du er symptomfri
 • Blir du syk mens du er på jobb, skal du gå hjem med en gang
 • Er du i karantene eller isolasjon, skal du ikke komme på jobb

Hold avstand

 • Kontorpulter skal være plassert med god avstand
 • Maks. 20 personer i møterom og andre fellesrom
 • Minst 1 meter avstand mellom personer i pauserom, kantiner, ganger o.l.

God håndhygiene og gode hostevaner

 • Vask hendene nøye og ofte
 • Håndsprit skal finnes ved alle innganger og i alle fellesarealer, møterom og kantiner
 • Bruk papirlommetørkle eller albuekroken hvis du må hoste eller nyse

Ekstra renhold

 • Møteansvarlig må sørge for vask av møterommet etter hvert møte (Bord, fjernkontroller, dørhåndtak o.l.)
 • Rengjøringsutstyr skal finnes på hvert møterom
 • Alle ansatte har selv ansvar for egen pult og må jevnlig desinfisere tastatur, mus og skjerm
 • Vi har ekstra renhold av kontaktflater som dørhåndtak, trappegelendere o.l.