Reiser og ferie

Tjenestereiser

Tjenestereiser til utlandet skal avlyses for alle ansatte. Tjenestereiser i Norge og tjenestebesøk fra utlandet skal gjennomføres kun dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig tjenesteproduksjon.

Vi oppfordrer til å unngå offentlig transport, hvis du kan, og unngå steder hvor du lett kommer i nærkontakt med andre.

Ferie- og fritidsreiser

Om du er syk, skal du ikke dra på tur, heller ikke til hytta. Blir du syk mens du er på tur, skal du, om det er mulig, reise hjem. Ikke sett deg selv i situasjoner som kan føre til økt behov for rednings- eller helsetjenesten.

Regjeringen fraråder alle unødvendige reiser til utlandet. Folkehelseinstituttets oversiktskart viser områdene som er underlagt reisekarantene. Kartet blir oppdatert minst hver 14. dag. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i bestemmelsene for landet og regionen du reiser til. Vær oppmerksom på at innreisekarantene kan gjeninnføres mens du er på reise dersom smittesituasjonen endrer seg. Om du trosser Utenriksdepartementets råd og reiser til områder med karanteneplikt, kan du miste retten til sykepenger i karanteneperioden.

Karantene

Ansatte som er i karantene, men som er friske, skal ha hjemmekontor hvis det er mulig.

Sykdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Utover disse tilfellene har en ikke rett til å kreve ferien utsatt, selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt. Arbeidsgiver kan imidlertid velge å akseptere slik utsettelse. Ta kontakt med din leder for å avklare om du har mulighet til å utsette din ferie.

Ansatte i virksomhetene Helse og velferd og Omsorg

Etter reise i «grønne områder» i Norden og Europa

Du trenger ikke innreisekarantene. Ansatte skal testes etter retur til Norge og ha én negativ test før retur til arbeid. Kontakt egen fastlege for å avtale testing. Arbeidsgiver må informeres om dette medfører fravær fra arbeid.

Du som reiste før den 07. august kan benytte egenmelding med fraværskode "korona" i påvente av svartest. Du som eventuelt reiser utenlands etter denne dato, kan ikke bruke egenmelding i påvente av svartest. Alle må ta testen umiddelbart etter hjemkomst til Norge.

Etter reise i «røde områder» i Europa eller utenfor Europa 

Du skal være i innreisekarantene i ti dager. I denne perioden skal du ikke ha pasientnært arbeid.

Hva er grønne og røde områder?

Se liste over områdene på fhi.no.

Har du symptomer på covid-19?

Dersom du begynner å få hoste, halsbetennelse, er kortpustet eller har feber, er det viktig at du ikke møter på jobb, men kontakter lege på telefon for å avtale testing.

Fastlegen 

Alle som skal testes, må inntil videre, kontakte fastlegen. Fastlegen vil enten foreta testing på legekontoret, eller henvise til luftveisklinikken (gjenåpnes i august).

Hvordan foregår innreisekarantene?

Du må holde deg hjemme eller på et annet egnet sted i 10 dager. Du skal ha minst mulig kontakt med andre mennesker. Du kan ikke gå på skole, jobb, og andre aktiviteter. Du kan ikke ta kollektivtransport (buss, trikk, t-bane, tog, fly eller ferge), men du kan gå en tur ute alene.

Nasjonale råd og testkriterier