Permittering av ansatte

Vi har ingen planer om å permittere ansatte i kommunen, men omdisponering av personell internt kan være aktuelt.

For å unngå permitteringer, og samtidig være forberedt på ordinær drift til høsten, er det ønskelig at ansatte med få arbeidsoppgaver tar ut avspasering, seniordager og feriedager overført fra i fjor. Dette gjelder spesielt i stengte og vesentlig reduserte tjenester.

Hovedtillitsvalgt i Froland kommune støtter omplassering av personer til enheter med ekstra behov. Ansatte må påregne å være fleksible.