Møter, kurs og konferanser

Møter, kurs og konferanser skal i hovedsak gjennomføres digitalt ved bruk av Teams eller lignende verktøy.
Fysiske kurs, seminar og samlinger begrenses til det som er absolutt nødvendig. Reiser til disse skal ikke skje kollektivt hvis det kan unngås. Alle slike reiser må godkjennes av leder. Det er høyere terskel for å delta på samlinger i områder med høyere smitte.

Hvis det er nødvendig å ha fysisk møte er det viktig å følge smittevernreglene, blant annet ved å holde 1 meters avstand.
Antall personer i møterom og andre fellesrom er redusert for å kunne holde god nok avstand - maks 20 personer.

Møterom skal brukes i så liten grad som mulig. Ved behov kan de benyttes til møter i små grupper, forutsatt at det er minst 1 meters avstand mellom hver person. Store rom skal velges når det er mulig. Møteleder har ansvar for å loggføre hvem som deltar OG en skisse av hvem som sitter hvor på møtet, slik at en kan ivareta smittesporing på en god måte. Selv om man holder en meters avstand, vil man bli nærkontakt ved kontakt på under 2 meter i mer enn 15 minutter. Det er derfor viktig å vite hvem som satt hvor på møtet. Alle på møtet blir ikke automatisk nærkontakter dersom det oppstår smitte.

Loggskjema kontakt på jobb (PDF, 459 kB)