Merkostnader og inntektstap må dokumenteres

Det er opprettet et prosjektnummer der alle merkostnader og mindreinntekter knyttet til koronatiltak skal dokumenteres. Prosjektnummeret er: 48214 - Ekstrakostnader - Koronavirus.

Skal vi senere ha mulighet for å få kompensasjon, må alle kostnader dokumenteres med fakturaer, vedtak e.l. Informasjon er sendt på e-post til virksomhetsledere og attestanter.

Husk å bruke egne fraværskoder for koronarelatertfravær for at refusjon skal bli riktig.