Informasjon skal formidles av kriseledelsen

Godkjenning av informasjon

All informasjon som skal sendes ut, må være klarert med kriseledelsen.

Nettsider

Informasjon, råd og nasjonale tiltak finner du på Folkehelseinstituttets nettside og på helsenorge.no. Lokale tiltak finner du på froland.kommune.no/korona.

Hvis du har spørsmål, ber vi om at du henvender deg til nærmeste leder eller til enhetsleder. Enhetsleder formidler spørsmål til kriseledelsen.