Hjemmekontor og fleksitid

Alle ansatte kan møte på ordinær arbeidsplass som vanlig, men ledere skal likevel tilrettelegge for hjemmekontor når det er hensiktsmessig. Dette er først og fremst for å redusere risikoen for smitte og forenkle arbeidet med smittesporing hvis smitte oppstår. Hver enkelt leder må gjøre en risikovurdering og beslutte hva som er best for avdelingen. Husk at du alltid skal avklare bruk av hjemmekontor med din leder. 

Hvem kan jobbe på arbeidsplassen og hvem skal jobbe hjemmefra?

  • Forutsetningen for å kunne benytte kommunalt kontor er at ansatte er friske (ikke har luftveisinfeksjoner eller feber) og at de kan komme seg til arbeidsplassen på en forsvarlig måte.
  • Ansatte i risikogruppe for Covid-19 (eller med familiemedlemmer i risikogruppe), bør få tilrettelegging med hjemmekontor og arbeidsoppgaver som ikke medfører kontakt med andre i særlig grad, så lenge det er behov for det.
  • Ansatte som mistenker at de kan ha vært i kontakt med smitte, eller som er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon (med symptomer som ikke krever sykemelding), skal jobbe på hjemmekontor i henhold til gjeldende bestemmelser.
  • Ansatte som utvikler symptomer på Covid-19 mens de er på jobb, må umiddelbart holde avstand til andre og reise hjem straks.
  • Ansatte som er i karantene, men er friske og kan jobbe hjemmefra, skal ha hjemmekontor.

​​​​​Se FHI for mer informasjon om hva du skal gjøre dersom du mistenker at du er smittet.

HR-portalen på hjemmekontor

Har du problemer med pålogging, kontakt IKT Agder på tlf. 37 05 52 20.

Noen ansatte kan ikke jobbe hjemmefra og må møte på arbeidsplassen. Vi anbefaler at leder tilrettelegger for økt bruk av fleksibel arbeidstid for denne gruppen ansatte, slik at færre mennesker reiser kollektivt samtidig, dvs. bruke ytre rammer for arbeidstid.

Microsoft Teams

Det er mange som bruker digitale løsninger nå. Vi ber derfor ansatte som bruker Teams-møter om bare å ha på lyden, ikke video.

Veiledninger:

Sikkerhet på hjemmekontor

IKT Agder ber alle ansatte tenke på sikkerheten når de jobber hjemmefra:

  • Hjemmekontorvirksomhet kan eksponere sensitive opplysninger i større grad enn når en jobber på arbeidsplassen. Du bør derfor ha økt bevissthet rundt informasjon som behandles ved hjemmekontor for å unngå at informasjon eksponeres mer enn nødvendig.
  • Ansatt-pc som benyttes hjemme, skal ikke lånes bort eller benyttes av andre.
  • Når en arbeider hjemmefra, er det viktig å tenke på hvem som har tilgang til pc-en og sørge for at denne låses på lik linje som på jobb. Vi har lagt merke til at noen har delt bilder av «eget hjemmekontor» i sosiale medier. Vi anbefaler at en er forsiktig med å dele slik informasjon i sosiale medier, spesielt med hensyn til hva som vises på skjermen på slike bilder

Trenger du mer hjelp? Ta kontakt med IKT Agder på tlf. 37 05 52 20 eller via iktsia.no.